GERMI People
Shri D. Rajagopalan
Shri Amin M. Petiwala
Prof. T. Harinarayana
Mr. P. H. Rao
Prof. Dr. N.S. Varandani
Dr. Syed Zaheer Hasan
Mrs. Priyanka Sen
Mr. Santosh Dhubia
Dr. Mohammed Abdul Rasheed
Mr. Ramachandran K.
Dr. Omkar Jani
Dr. Sanjay Kumar Behura
Dr. Sagar Agravat
Mr. Shatrughan Yadav
Mr. Haresh C. Shah
Mr. Dharmik Lay L
Ms. Narinderjit Kaur Sethi
Mr. Ankur Bhatnagar
Ms. Madhu Choudhary
Mrs. Sandhya Radhakrishnan
Mrs. Sunita Gamit
Mr. Nilesh Patel
Mr. Viral Mistry
Ms. Monika Panchani
Mr. Prashant Gopiyani